Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20071/2021
26-04-2021
11-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας (ειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων)

ON/OFF

Γνώση ξένης γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, εργασιακή εμπειρία κ.α. σε συναφές αντικείμενο)

12 / Έτος – Max 4 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις

10 / Δημοσίευση - Max 400

Ανακοινώσεις

5 / Ανακοίνωση - Max 25

Εμπειρία χρήσης αέριας και υγρής χρωματογραφίας

10 / Έτος – Max 30

Ανάπτυξη υλικών συσκευασίας τροφίμων (συμβατικών, βιοαποικοδομήσιμων) με ενσωματωμένους αντιμικροβιακούς, αντιοξειδωτικούς παράγοντες ή/και νανοσωματίδια και συσκευασία επιλεγμένων τροφίμων με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους.

e-max.it: your social media marketing partner