Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19957/2021
26-04-2021
11-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχία:

1.    Πτυχίο Χημείας

2.    Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Επιστήμη Τροφίμων ή στην Αναλυτική Χημεία

ON/OFF

ON/OFF

Εμπειρία: Σε αναλυτικές τεχνικές στο πεδίο της Επιστήμης Τροφίμων ή της Αναλυτικής Χημείας

12 / Έτος – Max 7 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις στο πεδίο της Επιστήμης Τροφίμων ή της Αναλυτικής Χημείας

10 / Δημοσίευση - Max 80

Ανακοινώσεις στο πεδίο της Επιστήμης Τροφίμων ή της Αναλυτικής Χημείας

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Πλήρη διεξαγωγή πειραμάτων, συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων στα πλαίσια της δράσης «Εφαρμογές και έλεγχος συσκευασιών τροφίμων από ανακυκλωμένα υλικά (δράση 3,2)».

e-max.it: your social media marketing partner