Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19723/2021
23-04-2021
10-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας

ON/OFF

Διδακτορική Διατριβή

ON/OFF

Μεταδιδακτορική έρευνα σχετική με το αντικείμενο απασχόλησης

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Μεταδιδακτορική εμπειρία στο εξωτερικό

Μήνες εμπειρίας Χ 5 μόρια

Δημοσιεύσεις

10 / Δημοσίευση - Max 140

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 / Ανακοίνωση - Max 70

Άριστη γνώση Αναλυτικών, Βιοχημικών και τεχνικών Μοριακής Βιολογίας και Φασματοσκοπία Μάζας.

Έτη εμπειρίας Χ 10 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (Graph Pad, EXCEL, Power Point, Word, Uniprot, MaxQuant)

Άριστη γνώση: 50 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 30 μόρια

Καλή γνώση: 15 μόρια

Άριστη γνώση Αγγλικών

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά:

  • Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS).
  • Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS).
  • Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά.
  • Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH).
  • Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.
e-max.it: your social media marketing partner