Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19673/2021
23-04-2021
10-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχία:

1.    Πτυχίο Χημείας

2.    Διδακτορικό δίπλωμα στη Συσκευασία Τροφίμων

ON/OFF

ON/OFF

Εμπειρία σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της δράσης

15 / Έτος – Max 7 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της δράσης

10 / Δημοσίευση. - Max 80

Ανακοινώσεις συναφείς με το αντικείμενο της δράσης

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Διεξαγωγή πειραμάτων, συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων στα πλαίσια της δράσης «Εφαρμογές και έλεγχος συσκευασιών τροφίμων από ανακυκλωμένα υλικά (δράση 3,2)».

e-max.it: your social media marketing partner