Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18349/2021
14-04-2021
29-04-2021
ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
82336

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Τελειόφοιτος ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή συναφές

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO

Εξαιρετικό: 120

Ικανοποιητικό: 80

Βασικό: 40

Με λιγότερες μονάδες από 40 ο υποψήφιος απορρίπτεται.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε  απορρίπτεται. 

Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες  για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

Αν ο υποψήφιος δεν  προσέλθει στη  συνέντευξη, τότε απορρίπτεται. Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε  ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες  για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της  υποψηφιότητας.

1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: εμπειρία από προγραμματισμό και ανάλογα έργα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις - 50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

Παραδοτέο 3.1.1 Mapping Database setup: Collection and categorization of preexisting material, design of mapping layers.

e-max.it: your social media marketing partner