Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18193/2021
13-04-2021
28-04-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Αγροχημεία και στις Βιολογικές Καλλιέργειες

ON/OFF

4

Εμπειρία σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 

ON/OFF

5

Εμπειρία σε σχετικά με το αντικείμενο ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά

Μήνες εμπειρίας x 5 μόρια

6

Σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός δημοσιεύσεων

x 10 μόρια

7

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

8

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Ένας (1) Τεχνολόγος Γεωπόνος υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc, ο οποίος θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη μεθοδολογίας κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων για την παρασκευή οργανικού λιπάσματος, το προσδιορισμό του καταλληλότερου υποστρώματος με βάση το οργανικό λίπασμα, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης μαζί με καλλιεργητικά υπολείμματα αμπελώνων/απόβλητα οινοποιείων, για την ανάπτυξη φυτών αμπέλου, τη μελέτη της επίδρασης μυκοριζικών μυκήτων και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη, στην φυσιολογία-ανάπτυξη φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες και στο πεδίο και τέλος με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική καλλιέργειας της αμπέλου. Ειδικότερα, θα απασχοληθεί στα ΠΕ 2, ΠΕ 3 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα: Π2.1: Μεθοδολογία κομποστοποίησης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης, Π2.2: Έκθεση αποτελεσμάτων αναλύσεων, Π2.3: Αναφορά αποτελεσμάτων για τη μελέτη (προπείραμα) ανάπτυξης φυτών αμπέλου σε γλάστρες, χρησιμοποιώντας υποστρώματα με διαφορετικές αναλογίες οργανικού λιπάσματος, προϊόν της κομποστοποίησης της οινολάσπης, Π3.4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της επίδρασης μυκοριζικών μυκήτων και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη, στην φυσιολογία-ανάπτυξη  φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες, Π3.5: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της επίδρασης μυκοριζικών μυκήτων και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη, στην φυσιολογία-ανάπτυξη  φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε αμπελώνα, Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας, Π4.2: Δημοσιεύσεις (5) σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner