Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17977/2021
12-04-2021
27-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ή ON-OFF

1

Βαθμός πτυχίου βασικού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Βιολογία ή Ιατρική).

                    5-10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο master.

                   ON-OFF

3

Βαθμός συνάφειας εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου.

                    0-10

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια.

(2 βαθμοί ανά δημοσίευση, 1 βαθμός ανά ανακοίνωση)

                    0-10

5

Σχετική ερευνητική εμπειρία  ή πρακτική άσκηση σε εργαστήριο παθολογικής ανατομικής. 

                   ON-OFF                            

Μελέτη μοριακών βιοδεικτών με προγνωστική και προβλεπτική αξία σε νεοπλάσματα.

e-max.it: your social media marketing partner