Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17771/2021
09-04-2021
26-04-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφών επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε βιοιατρικές επιστήμες

ON/OFF

Εμπειρία στη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία στον ποιοτικό έλεγχο εργαστηριακών δειγμάτων

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία σε Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 20 μονάδες

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

10

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο τη λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων και επιδημιολογικές αναλύσεις.

e-max.it: your social media marketing partner