Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17530/2021
08-04-2021
23-04-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

4

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 200

5

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

Μήνας x 10 με max 200

6

Γνώση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών κυψελών

ON/OFF

7

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

  • Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5):
  • Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα.
  • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος.
e-max.it: your social media marketing partner