Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17488/2021
08-04-2021
23-04-2021
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
82814

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μαθηματικού με κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Πληροφορικής.

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση σε κατεύθυνση Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών (Προσμετράται μόνο ένας(1) τίτλος).

50 μονάδες

Εμπειρία χρήσης η/και υλοποίησης Διαδικτυακών εφαρμογών με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού, για την κατασκευή εφαρμογών Διαχείρισης δεδομένων για Συστημάτων Απόκρισής Συμβάντων, Συστήματα συλλογής μετρήσεων από αισθητήρες και Συστήματα Διαχείρισης βιομηχανικών πόρων.

Μία (1) μονάδα για κάθε μήνα απασχόλησης με μέγιστο 24.

Δημοσιεύσεις εφαρμοσμένης  έρευνας στις ερευνητικές περιοχές: Βάσεων Δεδομένων, Συστημάτων Απόκρισής Συμβάντων και Διαχείρισης Βιομηχανικών Πόρων, ΙοΤ, μηχανικής μάθησης με εφαρμογές στο IoT ή στη Βιομηχανία. 

Πέντε (5) μονάδες για κάθε σχετική με τις ερευνητικές περιοχές δημοσίευση με μέγιστο 30.

Καλή γνώση της Βάσης Δεδομένων PostgreSQL

10

Γνώσεις ανάπτυξης Διαδικτυακών εφαρμογών σε PHP/JavaScript/NodeJS/Bootstrap

10

Καλή γνώση σε επίπεδο Διαχείρισης του Λ.Σ. Linux

5

Γνώσεις προγραμματισμού σε μικροσυστήματα ή Κατανεμημένα Συστήματα με χρήση γλωσσών προγραμματισμού (Python/C++)

10

Γνώσεις προγραμματισμού PLC/Βιομηχανικών Συστημάτων Αυτομάτου ελέγχου/ SCADA συστημάτων

15

Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών, κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν:

  • Ε1-Δημιουργία Τρισδιάστατου μοντέλου βιομηχανικών υποδομών & αλγορίθμου προσδιορισμού θέσης.
  • Ε2-Κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων.
  • Ε3-Εγκατάσταση βιομηχανικών αισθητήρων και λογισμικό αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων.
  • Ε4-Σύστημα βιομηχανικής συντήρησης επαυξημένης πραγματικότητας.
e-max.it: your social media marketing partner