Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17351/2021
07-04-2021
22-04-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

5

Εργαστηριακή εμπειρία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (βιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες)

ON/OFF

6

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων

x 10 μόρια / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια

(max 20)

7

Εμπειρία σε τεχνικές καλλιέργειας βασιδιομυκήτων

20 μόρια

8

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

9

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

  • Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2).
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6).
e-max.it: your social media marketing partner