Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16808/2021
06-04-2021
21-04-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Φαρμακευτικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία ή συναφές αντικείμενο

ON/OFF

Εμπειρία σε Κυτταρολογικό εργαστήριο

ON/OFF

Εμπειρία σε Βιοχημικό και Αιματολογικό εργαστήριο

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό και διεξαγωγή πειραμάτων κυτταροκαλλιέργειας, ανάλυσης πρωτεϊνών (ανοσοαποτύπωμα πρωτεϊνών κατά Western) και ανοσοκυτταροχημείας

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων/ Ανακοινώσεων

x 10 μόρια (max 20)

Γνώση αγγλικής γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

1.       Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε in vitro/in vivo συστήματα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ)

2.       Έλεγχος ολοκληρωμένου διαγνωσο-θεραπευτικού συστήματος (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

e-max.it: your social media marketing partner