Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11403/2020
05-03-2021
22-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ψυχολογίας

2 μονάδες για κάθε ακέραιο βαθμό πτυχίου (Βαθμολογία 10-20)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Ψυχολογία

2 μονάδες για κάθε ακέραιο βαθμό πτυχίου (Βαθμολογία 10-20)

Κλινική ή ερευνητική εμπειρία στη νευροψυχολογική αξιολόγηση

3 μονάδες ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο 30

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

5

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία στις βιοιατρικές επιστήμες

2 μονάδες ανά έτος εμπειρίας με μέγιστό 20

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ3 με αντικείμενο την συλλογή δεδομένων με έμφαση στην ψυχολογική εκτίμηση των συμμετεχόντων.

e-max.it: your social media marketing partner