Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9487/2021
25-02-2021
12-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

ΠΕ Βιολόγος/Χημικός

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Βιολογία/Χημεία ή συναφείς επιστήμες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

30

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Χρήση Η/Υ

10

Προϋπηρεσία σε εργαστήριο Ανάλυσης Υδάτων

2 Μονάδες ανά έτος με μέγιστο το 10

Τεχνικές Ανάλυσης σε GC-MS Καλλιέργειες Κυττάρων

2 Μονάδες ανά έτος με μέγιστο το 10

Χρήση Τεχνικών βάση των Standard Methods of Analysis και ISO 17025

2 Μονάδες ανά έτος με μέγιστο το 10

Προϋπηρεσία σε Εργαστήριο με ISO 17025

2 Μονάδες ανά έτος με μέγιστο το 10

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την διαχείριση βιολογικών δειγμάτων, βιοχημικών μετρήσεων και βιοτράπεζας στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου.

e-max.it: your social media marketing partner