Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9481/2021
25-02-2021
12-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ στις Επιστήμες Υγείας ή στις Θετικές Επιστήμες

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

1-20

Σχετική ερευνητική εμπειρία

5 Μονάδες ανά μήνα με μέγιστο το 60

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Εμπειρία:

1. σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας (η γνώση θα αξιολογηθεί στην βάση μίας προσωπικής συνέντευξης)

2. στη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας και μικροσκοπίας φθορισμού (η γνώση θα αξιολογηθεί στην βάση μίας προσωπικής συνέντευξης)

3. στην καλλιέργεια κυττάρων (η γνώση θα αξιολογηθεί στην βάση μίας προσωπικής συνέντευξης)

4. στην ανάλυση δεδομένων βιοπληροφορικής (η γνώση θα αξιολογηθεί στην βάση μίας προσωπικής συνέντευξης)

Μέτρια γνώση: 10

Καλή γνώση: 20

Άριστη γνώση: 30

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο τη μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος που αναπτύσσονται λόγω ηλικίας ή λόγω νοσημάτων που συνδέονται με την γήρανση και μελέτη των μοριακών υπογραφών που συσχετίζονται με το υγιές μεταβόλωμα.

e-max.it: your social media marketing partner