Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9426/2021
25-02-2021
12-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βαθμός πτυχίου τίτλου σπουδών στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή σε συναφές πεδίο.

5-10

Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία του Καρκίνου.

ON/OFF

Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

2 μονάδες/δημοσίευση και 1 μονάδα/ανακοίνωση με μέγιστο το 10.

Εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας με αλληλούχιση επόμενης γενιάς.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

10

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο του καρκίνου.

2 μονάδες/πρόγραμμα με μέγιστο το 10

Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς.

e-max.it: your social media marketing partner