Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8569/2021
19-02-2021
08-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής κλπ) ή Χημείας

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Βιοεπιστήμες

15

Βαθμός συνάφειας βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

15

Ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

2 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της πρότασης

(Ο βαθμός εμπειρίας θα προκύψει από σχετικές δημοσιεύσεις ή/και προσωπική συνέντευξη)

7 μονάδες για εμπειρία σε καλλιέργειες κυττάρων

8 μονάδες για εμπειρία σε κυτταρομετρία ροής

15 μονάδες για εμπειρία με οποιοδήποτε σύστημα ανάλυσης μοναδιαίων κυττάρων

Σχετικές Δημοσιεύσεις

10

Διδακτορικός τίτλος σπουδών

10

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

 

 

Μονάδα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων (Single Cell Analysis Unit): Ανάλυση μεταγραφημάτων μοναδιαίων κυττάρων (single cell transcriptomics).

e-max.it: your social media marketing partner