Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8443/2021
19-02-2021
08-03-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
82797

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

Βαθμός Πτυχίου x10 μόρια

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με Κατεύθυνση την Οργανική Χημεία

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημείας με θέμα διατριβής συναφές με το αντικείμενο.

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ1 τουλάχιστον)

ON/OFF

Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων και Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων, στις ενότητες εργασίας:

  • ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP)
  • ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων.
e-max.it: your social media marketing partner