Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7904/2021
16-02-2021
03-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Βαθμός Πτυχίου Βασικού Τίτλου Σπουδών στη
Βιολογία

5-10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιολογία ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο master

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις σε συνέδρια

2 Μονάδες ανά δημοσίευση ή παρουσίαση με μέγιστο το 10

5

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία, όπως φαίνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες κλπ

2 Μονάδες ανά ερευνητικό πρόγραμμα ή υποτροφία με μέγιστό τις 10 Μονάδες

6

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου (πχ. ηλεκτροφυσιολογία, τεχνικές κυτταρικής απεικόνισης, συμπεριφορικές δοκιμασίες)

0-20 (ανάλογα με τον αριθμό των τεχνικών)

Η σεροτονεργική συναπτική διαβίβαση στον εγκεφαλικό φλοιό κατά τον νευροπαθητικό πόνο.

e-max.it: your social media marketing partner