Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7683/2021
14-02-2021
02-03-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΚΕΕΠΗ
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων ή Μηχανικών Πληροφορικής

ON/OFF

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού C, C++, HTML, CSS , JAVASCRIPT, PHP, SQL, WIRING, ASSEMBLY MIPS, VHDL, VERLOG, MATLAB

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Arduino και Μικροελεγκτή MSP430 (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση στον σχεδιασμό γραφικών για ιστοσελίδες και στον σχεδιασμό και την υποστήριξη Βάσεων Δεδομένων (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση προσομοιωτή Quartus (Intel - Altera),

Visual Studio Code, Sublime Text, Xampp, UwAmp, MySQL DataBase, Matlab, Octave, QtSpim, DigitalWorks, UNITY

(η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Βαθμολογία Μαθημάτων συναφών με τα αντικείμενα του Προγραμματισμού, των Βάσεων Δεδομένων, των Λειτουργικών Συστημάτων, των Συστημάτων Μικροεπεξεργαστών, της Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Πολυμέσων

Μ.Ο. Βαθμού Μαθημάτων

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

  • ΠΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών - Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος κέντρου αναφοράς εμβαθυμένης εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας.
  • ΠΕ2 - Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού υποδομής και διαχείριση λειτουργίας συστήματος.
  • ΠΕ3 - Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου και διαδικτυακής βάσης δεδομένων.
  • ΠΕ4 - Ανάπτυξη και σχεδιασμός γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων.
  • ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων
e-max.it: your social media marketing partner