Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7675/2021
14-02-2021
02-03-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων ή Μηχανικών Πληροφορικής

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο C2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τεχνολογιών βάσεων δεδομένων: MySQL, NoSQL, Oracle Database, MongoDB, PostgreSQL (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση γλωσσών και τεχνολογιών προγραμματισμού native και cross-platform εφαρμογών: JavaScript, Electron.js, PHP, Apache Cordova, Java, Java Swing, Python, C++, C#, Unity, QT  (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση τεχνολογιών εφαρμογών διαδικτύου και νέφους: Node.js, Vue.js, Express.js, Sequelize.js, Chart.js, Java EE, JSP, JSF, HTML5, Liquid, CSS, WordPress, Drupal, OpenCart, Joomla, DSpace, SMF, PWA, REST APIs, Handlebars.js, jQuery, Bootstrap, APIs, Microservices, Microsoft Azure, Heroku, G-Cloud (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση τεχνολογιών δημιουργίας 3D γραφικών και τρισδιάστατης οπτικοποίησης δεδομένων: Autodesk Fusion 360, WebGL, three.js, 3d-force-graph, dat.GUI VR, Cinema 4D, Blender (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Camtasia Studio (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση τεχνολογιών τριασδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing): FDM, FFF, SLA, DLP, MSLA (η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

  • ΠΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών - Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος κέντρου αναφοράς εμβαθυμένης εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας.
  • ΠΕ2 - Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού υποδομής και διαχείριση λειτουργίας συστήματος.
  • ΠΕ3 - Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου και διαδικτυακής βάσης δεδομένων.
  • ΠΕ4 - Ανάπτυξη και σχεδιασμός γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων.
  • ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.
e-max.it: your social media marketing partner