Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7669/2021
14-02-2021
01-03-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική/ Διαδραστικές Τεχνολογίες/ Ήχου- Εικόνας ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής ή συναφών αντικειμένων

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο C2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διεπαφές φορητών συσκευών, συστήματα πολυμέσων.

1 Μονάδα ανά μήνα εμπειρίας με μέγιστο 40 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 5 μέγιστο 10

Ερευνητική εμπειρία σχετική με την εφαρμογή τεχνολογιών VR/AR σε κλινικές μελέτες (Το επίπεδο της γνώσης θα πιστοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.

e-max.it: your social media marketing partner