Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7661/2021
13-02-2021
01-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Υπολογιστική Στατιστική ή Μαθηματική Στατιστική ή Βιοστατιστική

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην στατιστική ανάλυση δεδομένων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Προγραμματισμού σε R ή Python (η απόδειξη της γνώσης θα πραγματοποιηθεί με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων)

Άριστη Γνώση: 20 Μονάδες

Μέτρια Γνώση: 10 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων

4 Μονάδες ανά έτος με μέγιστό το 20

Ευχέρεια σε εφαρμογές ανάλυσης γονιδιακών δεδομένων (π.χ. JMP genomics, γενικά Genomics data analysis software). (η απόδειξη της γνώσης θα γίνει με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων)

Υψηλή Ευχέρεια: 20 Μονάδες

Μέτρια Ευχέρεια: 10 Μονάδες

Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά Στατιστικής

3 Μονάδες ανά εργασία με μέγιστο το 30

Εργασιακή και μεταδιδακτορική εμπειρία

4 Μονάδες ανά έτος με μέγιστό το 20

Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και όγκου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος αντικείμενο απασχόλησης είναι η υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην ανάλυση εργαστηριακών πειραμάτων, προκλινικών δοκιμών, την μοντελοποίηση και ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων και την εφαρμογή ή ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων σε θεματικές περιοχές: μαθηματικής στατιστικής, βιοστατιστικής ή ανάλυσης επιβίωσης ή υπολογιστικής στατιστικής. Τέλος, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα συμμετέχει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών και στις δραστηριότητες του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner