Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7655/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MHEALTH ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (GLUCOSEML)
82499

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ, με έμφαση στην Ενδοκρινολογία.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική και κλινική εμπειρία σε θέματα ενδροκρινολογίας και επιδημιολογίας.

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ή ημερίδες

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή κεφάλαια σε βιβλία

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

ΕΕ4- Μελέτη Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner