Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7518/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Πληροφορικής

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τεχνολογιών QT, Java/C++, Python, Pycharm, (το επίπεδο της γνώσης θα πιστοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Επίπεδο Γνώσης

Καλό: 10

Πολύ καλό: 20

Άριστο: 30

Βαθμολογία Μαθημάτων συναφών με τα αντικείμενα του Προγραμματισμού, των Βάσεων Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μ.Ο. Βαθμού Μαθημάτων

Υλοποίηση πλατφόρμας μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στο υπολογιστικό νέφος, διεπαφές πλατφόρμας:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Εφαρμογή νέφους για την αποθήκευση και την επεξεργασίας Μεγαδεδομένων.
  • Διεπαφές Πλατφόρμας και αξιολόγηση στους πραγματικούς χρήστες.
e-max.it: your social media marketing partner