Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7488/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων.

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τεχνολογιών PHP, IntelliJ IDEA, Yi2 framework (το επίπεδο της γνώσης θα πιστοποιηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Επίπεδο Γνώσης

Καλό: 10, Πολύ καλό: 20

Άριστο: 30

Βαθμολογία Μαθημάτων συναφών με τα αντικείμενα του Προγραμματισμού, των Βάσεων Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μ.Ο. Βαθμού Μαθημάτων

Καθορισμός απαιτήσεων συστήματος υπερυπολογιστή, Υλοποίηση πλατφόρμας στο διαδικτυακό νέφος, και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για μεγαδεδομένα:

  • Προδιαγραφές, εγκατάσταση και αξιολόγηση συστημάτων υψηλής υπολογιστικής ισχύος.
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Εφαρμογή νέφους για την αποθήκευση και την επεξεργασίας Μεγαδεδομένων.
  • Αξιολόγηση πλατφόρμας σε πραγματικούς χρήστες.
e-max.it: your social media marketing partner