Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7410/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων στο πεδίο της μηχανικής Μάθησης

ΑΡ. ΔΗΜ. Χ 5 μέγιστο 40

Ενασχόληση με το αντικείμενο της βιοϊατρικής Τεχνολογίας οι οποίες πιστοποιούνται με δημοσιεύσεις εφαρμογών στην βιοϊατρική Τεχνολογία

ΑΡ. ΔΗΜ. Χ 5 μέγιστο 20

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ερευνητικά Έργα με συνάφεια σε εφαρμογές νέφους και μηχανική μάθηση

Μήνες X 1 μέγιστο 15

Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5

Πολύ καλή Γνώση: 10

Άριστη Γνώση: 15

Σχεδιασμός υλοποίηση και αξιολόγηση μεθόδων μηχανικής μάθησης σε μεγαδεδομένα:

  • Απαιτήσεις και προδιαγραφές υπερυπολογιστή, διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση συστήματος.
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία μεγαδεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Αξιολόγηση της απόδοσης των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner