Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7394/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)»
82802

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς με αυτό

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την αλιεία, την αλιευτική βιολογία και την δυναμική πληθυσμών

5 μονάδες / μήνα

Συνέντευξη για :

 

1.      Την ικανότητα διαχείρισης διάφορων γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων

10

2.      Την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης

ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και την κατανόηση των

οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

10

3.      Την αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της σύμβασης

10

  1. Βιολογία, οικολογία και δυναμική πληθυσμών του είδους.
  2. Καινοτόμες τεχνικές στην εκτίμηση των αποθεμάτων.
  3. Οικολογική, οικονομική και τεχνική αξιολόγηση της παρουσίας του είδους, ανάπτυξη τεχνικών και προτάσεις διαχείρισης.
e-max.it: your social media marketing partner