Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7385/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82843

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Ιχθυολόγου Π.Ε. ή Τ.Ε ή τμήματος Βιολογίας με εξειδίκευση στην Ιχθυολογία

               ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

               ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) σχετική με την παραγωγή Ιχθυοτροφών

               ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.            Ερευνητική εμπειρία σχετικά με την βιολογία υδρόβιων οργανισμών (μήνες απασχόλησης)

Μέγιστη Βαθμολογία 50

2.            Προσωπική Συνέντευξη για:

 

α. Την ικανότητα διαχείρισης διάφορων γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων

15

β. Την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης

ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και την κατανόηση των

οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

20

γ. Την αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της σύμβασης

15

α) Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα.

β) Η μελέτη της επίδρασης των νέων παρασκευασθέντων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα) καθώς και

γ) Η έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner