Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7345/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (YESS)
82337

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Βαθμολογείται:

βαθμός 5-7,49: 10 μονάδες

βαθμός 7,50-10: 15 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θετικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση επιστημονικής περιοχής νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services.

e-max.it: your social media marketing partner