Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7331/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Υλικών

ON/OFF

4

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών

1 μόριο ανα μήνα με μέγιστο τα 30 μόρια

5

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

5 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο τα 20 μόρια

6

Προσωπική συνέντευξη

0-40

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μόρια

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μόρια,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μόρια

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μόρια.

7

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)

10

Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT.

e-max.it: your social media marketing partner