Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7295/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών ή συναφούς ειδικότητας.

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

4

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

5

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτη-ρισμό διατάξεων μικροφθορισμού  ακτίνων-Χ (μ-XRF), καθώς και φορητών διατάξεων (p-XRF).

Μήνες × 2 μόρια/μήνα,            με μέγιστο τα 24 μόρια

6

Ερευνητική εμπειρία στην σαρωτική φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ (MA-XRF) για τον χαρακτηρισμό πολιτισμικών αντικειμένων.

Μήνες × 2 μόρια/μήνα,            με μέγιστο τα 24 μόρια

7

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης

3 μόρια ανά δημοσίευση/παρουσίαση,           με μέγιστο τα 12 μόρια

Στοιχειακός χαρακτηρισμός αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη χρήση φασματοσκοπιών φθορισμού ακτίνων-Χ. Κύρια αντικείμενο αποτελεί η ανάπτυξη σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ με σκοπό την εξαγωγή τόσο δισδιάστατης στοιχειακής κατανομής, όσο και ο εντοπισμός υποκείμενων δομών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει εφαρμογή παραπληρωματικών τεχνικών χαρακτηρισμού, διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner