Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7291/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Χημείας ή Υλικών

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο B2 ή ανώτερο)  

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στο δομικό και χημικό χαρακτηρισμό υλικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών, υλικών συσκευασιών, λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

50/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 50 μονάδες 

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών Raman, EPR, FTIR  σε υβριδικά υλικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά υλικά, δομικά υλικά, υλικά συσκευασιών λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες 

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη  σύνθεση και φυσικοχημική μελέτη πρότυπων λειτουργικών υλικών καταλυτικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών. 

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες 

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης.

e-max.it: your social media marketing partner