Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7283/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Xημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Χημείας με εξειδίκευση  στη Χημεία Υλικών

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο B2 ή ανώτερο)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτηρισμό και στη μελέτη στερεών δειγμάτων με φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού.  

45/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 5 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 45 μονάδες 

Εκπαίδευση, εργαστηριακή ερευνητική εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών Raman, FTIR, UV-Vis  σε υβριδικά υλικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά υλικά, δομικά υλικά, υλικά συσκευασιών λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

25/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 5 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 25 μονάδες 

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία, δημοσιευμένο έργο στη  σύνθεση και φυσικοχημική μελέτη πρότυπων λειτουργικών, καταλυτικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών. 

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10  μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες 

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά.

e-max.it: your social media marketing partner