Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7280/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικής, ή Χημείας, ή Επιστήμης Υλικών ή Περιβαλλοντολόγου

ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών ή  Περιβαλλοντολόγου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση XRD  χαρακτηρισμού δομικών υλικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών, υλικών συσκευασιών, λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

50/100

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 50 μονάδες  

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών Raman, EPR, FTIR  σε δομικά υλικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά υλικά, δομικά υλικά, υλικά συσκευασιών λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

20/100

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό,  με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη  σύνθεση και φυσικοχημική μελέτη πρότυπων λειτουργικών υλικών καταλυτικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών. 

20/100

5 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά.

e-max.it: your social media marketing partner