Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7246/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο τμήματος Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Χημεία

ON/OFF

3

Να είναι ΥΔ των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΠΙ.

ON/OFF

4

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο  στον δομικό φασματοσκοπικό και χημικό χαρακτηρισμό ανόργανων, οργανικών, οργανομεταλλικών και καταλυτικών μοριακών υλικών με τεχνικές φασματοσκοπίας NMR και X-ray που να περιλαμβάνουν φασματοσκοπία διάχυσης NMR (DOSY NMR) και φασματοσκοπία φαινομένου Overhauser (NOESY NMR)

30 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 60 μόρια

5

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη σύνθεση και χαρακτηρισμό ανόργανων, οργανομεταλλικών και καταλυτικών μοριακών υλικών.

15 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 30 μόρια

6

Καλή γνώση Αγγλικών (Β2)

10

Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων.

e-max.it: your social media marketing partner