Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7233/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο τμήματος Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Χημεία

ON/OFF

3

Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέα της Χημείας ή των Χημικών Μηχανικών

ON/OFF

4

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στο δομικό και χημικό χαρακτηρισμό ανόργανων και οργανικών και οργανομεταλλικών μοριακών υλικών, υλικών πολιτισμικής κληρονομιάς με τεχνικές πολυπυρηνικού και πολυδιάστατου  NMR, ακτίνων-Χ, κλπ., σε διάλυμα και σε στερεά κατάσταση.    

5 μόρια ανά δημοσίευση, με μέγιστο το 50

5

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη σύνθεση και χαρακτηρισμό ανόργανων και οργανικών και οργανομεταλλικών μοριακών και καταλυτικών υλικών.  

5 μόρια ανά δημοσίευση, με μέγιστο το 40

6

Καλή γνώση Αγγλικών (Β2)

10

Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Πλήρης δομικός και χημικός χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών, αντιοξειδωτικών, τεχνητών υφασμάτων και συνθετικών νημάτων.

e-max.it: your social media marketing partner