Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7220/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Φυσικής

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Φυσική

ON/OFF

3

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική

ON/OFF

4

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση SAXS/XRD χαρακτηρισμού δομικών υλικών, πολιτισμικών υλικών, υλικών συσκευασίας και άλλων εύπλαστων υλικών.

5 μόρια ανά δημοσίευση (με μέγιστο τα 50 μόρια)

5

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στη χρήση άλλων τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών (π.χ. ρεολογίας, διηλεκτρικών)

5 μόρια ανά δημοσίευση (με μέγιστο τα 40 μόρια)

6

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)

10

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης.

e-max.it: your social media marketing partner