Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7153/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής

ON/OFF

Καλή γνώση Ηλεκτρονικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα Ηλεκτρονικά

50

Καλή γνώση  προγραμματισμού (π.χ. Python, C, MATLAB, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Assembly, VHDL).

5 μόρια ανά γλώσσα προγραμματισμού με μέγιστο τα 40 μόρια

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

10

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά.

e-max.it: your social media marketing partner