Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7128/2021
09-02-2021
24-02-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας (Βιολογίας, Ιατρικής κλπ) ή Χημείας ή Βιοχημείας

20

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας

30

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

20

Δημοσιεύσεις/Παρουσιάσεις σε συνέδρια

10

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Μελέτη του ρόλου του μεταβολισμού στην ανάπτυξη χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού.

e-max.it: your social media marketing partner