Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7095/2021
09-02-2021
24-02-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/15 (πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου

20 μόρια

Εμπειρία στην ανάπτυξη ενζυμικών νανοδιατάξεων

20 μόρια

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)

  • Ανάπτυξη του αισθητήρα γλυκόζης και παρασκευή συστήματος ανίχνευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ1).
  • Παρασκευή συστήματος αποδέσμευσης υπογλυκαιμικών ουσιών (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ2).
  • Βιολογικές δοκιμασίες των συστημάτων ανίχνευσης και αποδέσμευσης (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ3).
  • Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων και πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος (συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner