Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7080/2021
09-02-2021
24-02-2021
ΠΕΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΝΑΝΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (DEMIGOD)
82846

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Βιοτεχνολογίας) ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

X 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Γνώση χρωματογραφικών μεθόδων

ON/OFF

Γνώση NMR (φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού)

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία σε μελέτες αλληλεπιδράσεων φαρμάκων

ON/OFF

Εμπειρία στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σε κλινικές μελέτες ή μελέτες σε πειραματόζωα

ON/OFF

Γνώση εργαστηριακών τεχνικών και συγκεκριμένα κυτταροκαλλιέργειας, φασματοφωτομετρίας και κυτταρομετρία ροής.

ON/OFF

Γνώση εργαστηριακών τεχνικών και συγκεκριμένα έλεγχος της ενζυμικής δραστηριότητας, ακινητοποίηση ενζύμων σε νανοϋλικά, χαρακτηρισμός νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις ή Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

X 10 (max 30)

Γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Η διεξαγωγή βιολογικών δοκιμασιών των νανουλϊκών και νανογαλακτωμάτων σε κυτταρικά συστήματα (Συμμετοχή στην ΕΕ3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ).

e-max.it: your social media marketing partner