Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6990/2021
08-02-2021
23-02-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υλικών παραγωγής ενέργειας

ΟΝ/ΟFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης υλικών με θερμοηλεκτρική συμπεριφορά

Μήνας x 10 με max 200

Αποδεδειγμένη εμπειρία παρασκευής και χαρακτηρισμού Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών

Μήνας x 10 με max 200

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης θερμικής απόδοσης υλικών

25

Γνώση προγραμμάτων λογισμικού προσομοίωσης δομικής ακεραιότητας υλικών

25

Γνώση Προγραμματισμού σε Matlab

25

Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6)

• Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής

e-max.it: your social media marketing partner