Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6648/2021
08-02-2021
23-02-2021
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
61400

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών: Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ ή αντίστοιχος τίτλος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: ΜΔΕ «Μηχανικών Η/Υ και δικτύων» ή αντίστοιχος τίτλος ΜΔΕ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ με τουλάχιστον 100 Μονάδες ECTS

ON/OFF

3

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

15% (Βαθμός πτυχίου * 15%)

4

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

35% (Βαθμός ΜΔΕ * 35%)

5

Σχετική ερευνητική και ακαδημαϊκή εμπειρία στο αντικείμενο της προκήρυξης

50% (Μέγιστη μοριοδότηση για εμπειρία μέχρι δύο έτη, που ισοδυναμεί με βαθμολογία 5 στο κριτήριο 5).

6

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Να προκύπτει συνάφεια της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο της υποτροφίας

  • Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος» με έμφαση στις προδιαγραφές ενεργειακής αυτονομίας.
  • Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδίαση Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος (Power Management Unit)» με έμφαση στην δράση «Θερμοηλεκτρική και Ηλιακή Πηγή Τροφοδοσίας». Η συμμετοχή αφορά στην σχεδίαση του συστήματος συγκομιδής ενέργειας και (κυρίως) του αλγορίθμου εκτίμησης και εξασφάλισης του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος.
  • Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Σχεδίαση Μονάδας Αισθητήρων και Επεξεργασίας».
  • Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Ολοκλήρωση σχεδιασμού συνολικού συστήματος» με έμφαση στις δράσεις «Ενοποίηση όλων των μονάδων σε επίπεδο υλικού» και «Διαχείριση δεδομένων Backend».
  • Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας «Πιλοτική εφαρμογή, επίδειξη και αξιολόγηση», με έμφαση στις δράσεις «Πιλοτική εφαρμογή και δοκιμές» και «Αξιολόγηση Επιδόσεων και Επίδειξη σεναρίων χρήσης».
e-max.it: your social media marketing partner