Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5906/2021
03-02-2021
18-02-2021
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
82462

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Νοσηλευτικής ή άλλων συναφών επιστημών

20

Σχετική εργασιακή εμπειρία ως νοσηλευτής/τρια ή εμπειρία στη λήψη βιολογικών δειγμάτων (π.χ. αιμοληψία)

20

Καλή γνώση Αγγλικών

5

Καλή γνώση Η/Υ

5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις χειρισμού εργαστηριακών δειγμάτων

20

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

20

Ερευνητική εμπειρία στις βιοιατρικές επιστήμες

10

Δειγματοληψία/Στρατολόγηση, εκτενείς μετρήσεις φαινοτυπικών χαρακτηριστικών στους συμμετέχοντες της Μελέτης Υγείας Ηπείρου, στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας ΕΕ2: Στρατολόγηση, δειγματοληψία, και φαινοτυπικές μετρήσεις.

e-max.it: your social media marketing partner