Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5306/2021
01-02-2021
16-02-2021
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
82180

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Μεταδιδάκτορας

ON/OFF

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας (εμπειρία σε τεχνικές όπως MTT, DPPH, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες κυττάρων, απομόνωση DNA, RNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών, ELISA, μικροσκοπία συνεστιασμού, απομόνωση και προσδιορισμός λιπιδίων σε ιστούς ορό αίματος πειραματόζωων και προϊόντων κρέατος). Εμπειρία σε φασματομετρία μάζας και πρωτεομική ανάλυση.

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση πάνω στην χρήση αναλυτικών και απεικονιστικών τεχνικών ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων  του οξειδωτικού στρες σε βασικά κυτταρικά συστατικά. Μακροχρόνια εμπειρία σε μελέτες πρωτεομικής. Εργαστηριακή εμπειρία μικροβιολογίας. Ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα στην Ευρώπη ή/και στις ΗΠΑ.

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (Graph Pad, EXCEL, Power Point, Word, Uniprot, MaxQuant).

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια Καλή γνώση: 40 μόρια

1) επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, 2) προφίλ βιοδραστικότητας κάθε εκχυλίσματος (μίγματος) αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομυκήτων, και κλασμάτων αυτού, 3) επιβεβαίωση (validation) της βιοδραστικότητας, 4) αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον εταίρο- συντονιστή (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) για σάρωση, δημιουργία αρχείων απεσταλμένων δειγμάτων, 5) συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

  • Οργάνωση και λειτουργία εργαστηριακής μονάδας
e-max.it: your social media marketing partner