Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1836/2021
12-01-2021
27-01-2021
ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
AN EXPERIMENTAL-VALIDATED MULTI-SCALE MATERIALS, PROCESS AND DEVICE MODELING & DESIGN PLATFORM ENABLING NON-EXPERT ACCESS TO OPEN INNOVATION IN THE ORGANIC AND LARGE AREA ELECTRONICS INDUSTRY - MUSICODE
82836

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

Βαθμός πτυχίου (0-10)

Διδακτορικό στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμη Υλικών

Σχετικότητα του θέματος της διδακτορικής διατριβής (0-30)

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους (προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής)

0-20

Εμπειρία στην μελέτη οργανικών ηλεκτρικών υλικών

0-20

Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια στο αντικείμενο της θέσης

0-20

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

0-20

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

0-10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συστάσεις (ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών/καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική επάρκεια του υποψήφιου)

0-10

Ανάπτυξη μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων για την μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων οργανικών ηλεκτρονικών υλικών με προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής.

e-max.it: your social media marketing partner