Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 49728/2020
18-12-2020
04-01-2021
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
82600

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ΟΝ/OFF

2

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στη σύνθεση νανουλικών με χημικές μεθόδους

Μήνες x 1 με max 24

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία ως Υποψήφιος Διδάκτορας

48

Απασχόληση στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ4 «Ανάπτυξη προηγμένων αργιλοπυριτικών πυρίμαχων μαζών», ΕΕ5 «Κλιμάκωση μεγέθους» και ΕΕ6 «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών». 

e-max.it: your social media marketing partner