Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46977/2020
04-12-2020
21-12-2020
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
82740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής με Πτυχιακή Εργασία ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

Βαθμός πτυχίου X 4 (max 40)

Προγραμματισμός σε C/C++, Java, Python, πολυνηματισμό, γραφικά, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

NAI/OXI

Προγραμματιστική εμπειρία κινητών εφαρμογών με διαδραστική γραφική διεπαφή σε σύστημα Android

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

Προγραμματιστική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών ιστού με πρόσθια διεπαφή βασισμένη σε JavaScript

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

Γνώσεις/Προγραμματισμός διαχείρισης σχεσιακών και σύνθετων δεδομένων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας άμεσης ενημέρωσης.

e-max.it: your social media marketing partner