Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46227/2020
02-12-2020
17-12-2020
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82844

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

4

Εμπειρία στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες)

ON/OFF

5

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

6

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων

x 10 μόρια / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια

(max 20)

7

Εμπειρία σε βιοκαταλυτικές διεργασίες με τη χρήση λιπολυτικών ενζύμων

20 μόρια

8

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner